Angående en artikel i IOGT-NTOs tidning Accent

I IOGT-NTOs tidning nr 5/2018 publicerade man en artikel med rubriken ”De knepiga orden” (se länk nedan). Jag reagerade en hel del på den texten. Bland annat att man hade använt sig av Stockholms Brukarförening som någon slags referensgrupp. Vilket jag tycker är helt förkastligt. Brukarföreningen är ju den mest drogliberala lobbygruppen som finns i […]