Slutreplik

Jag tar mig härmed rätten att göra en egen analys av vad som hänt efter att min text ”De tre musketörerna drar svärd i metadonkonflikten” publicerades på Social Aktions hemsida onsdagen den 29 maj. Ganska snabbt dök det upp kritiska röster från Brukarföreningens håll. De flesta var mest känslomässiga och innehöll mer personangrepp än konstruktiv […]

De tre musketörerna drar svärd i metadonkonflikten

Berne Stålekranz, Svenska Brukarföreningen, tillsammans med Björn Fries, före detta narkotikasamordnare och Björn Johnson, docent i socialt arbete, bildar en allians som kan liknas vid de tre musketörerna i sin iver att slåss för metadon och buprenorfin som bästa och enda fungerande behandlingsform för heroinister. En gång om året anordnar Brukarföreningen ett seminarium och temat […]